Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Redovisning pilotprojekt - kravlös dans för ungdomar i Emmaboda

  • Dansare, Obim, tillsammans med eleverna som deltog i projektet!

Kravlös dans för unga i Emmaboda
Under perioden 2015-10-28 –  2016-02-25 har en kurs i streetdans arrangerats på onsdagar kl 16-18 på Bjurbäcksskolan i Emmaboda. Syftet har varit att medvetandegöra rörelsens betydelse för den psykiska hälsan för unga och att öka motivationen för fortsatt regelbunden fysisk aktivitet efter avslutat projekt genom att understryka vikten av lustfylldhet i rörelse. Under kursen har totalt sex elever deltagit, tre flickor och tre pojkar, under ledning av Obim Boström. Projektet drevs i samarbete mellan kulturavdelningen och elevhälsan inom Emmaboda kommun. För att ingen elev skulle känna sig utpekad var vi måna om att projektet skulle gå ut brett till eleverna, dvs vara öppet för alla i åk 7, och eventuellt även för äldre elever. Projektets idé var bra men vi upplevde dels problem med att nå ut till ungdomarna och dels att de deltagande ungdomarna inte kunde fullfölja kursen, främst pga svårigheter med transporter hem efter kurstillfällena.

 

Målet var att projektet ska få elever att uppnå ökat välbefinnande och ökad livskvalité, att projektet ska ha ökat motivationen för fortsatt regelbunden fysisk aktivitet efter avslutat projekt, att projektet har utvecklat en metod för ett bra elevhälsoarbete och ett ökat samarbete mellan elevhälsan och Hälsocentralen.

 

Enligt enkätundersökningen som gjordes inledningsvis bedömde deltagarna sin hälsa till 3,6 på skalan 1-5. Efter genomfört projekt gjordes bedömningen till 3,5