Den här sidan använder kakor för statistikinsamling. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användandet av kakor.

Länkar

Rapport kring Demens och Musik

Ny FoU Rapport kring musikens möjligheter inom demensvården.

Länk


Seminarium Kultur och äldreomsorg

Cirkus Cirkör, Demensförbundet och Alzheimerfonden bjuder in till seminarium kring "Kulturen som förändringskraft i äldreomsorgen"

Länk


Hälsa och Kultur i Blekinge

Såhär jobbar man med Hälsa och Kultur i Blekinge, särskilt fokus på unga med en psykisk ohälsa

Länk


Dans för livet!

Inspirationskonferens med efterföljande workshop 5-6 maj i Jönköping. Handlar om hur dans kan främja hälsan för personer med Parkinsson.

Länk


Nordisk kunskapsbank om kultur och hälsa

Nordisk kunskapsbank om kultur och hälsa – om kultur inom vård, omsorg och folkhälsa i Norden "Nordisk kunskapsbank om kultur och hälsa" är en databas i form av en strukturerad samling länkar till material som finns tillgängligt på internet. Materialet består av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och andra typer av texter, samt andra medietyper, som filmklipp och radioprogram. Kunskapsbanken togs ursprungligen fram inom ramen för ett tidigare nordiskt kultur och hälsa-projekt som Region Skåne koordinerade. I anslutning till det aktuella kartläggningsprojektet har länkkatalogen vidareutvecklats

Länk


Kulturarv för att stärka äldres hälsa och välmåend, Rapport från NCK

Kulturarv för att stärka äldres hälsa och välmående Det finns idag en stor mängd exempel i Europa på hur museer och andra kulturarvsinstitutioner använder kulturarv för att stärka äldre personers hälsa och välmående. Genom projektet "The Learning Museum" har NCK (Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik) studerat detta arbete närmare. I en nyligen färdigställd rapport erbjuds inspiration för kulturarvsinstitutioner som vill arbeta mer med äldre och äldres hälsa.

Länk